درباره ما

درباره ما

شرکت بهارستان سنندج با دو دهه سابقه در امر تهیه و توزیع مواد مصرفی ادارات، دانشگاه ها و مراکز دولتی و خصوصی استان کردستان در خدمت شما می باشد.
جمیل دروگر ۰۹۱۸۳۷۱۲۱۵۴
ژیوار دروگر ۰۹۹۹۹۸۶۹۶۱۸
خطوط شرکت : ۶-۰۸۷۳۳۲۸۳۰۸۵ و ۵-۰۸۷۳۳۲۴۸۵۵۴ و ۳-۰۸۷۳۳۲۴۲۱۶۲
کردستان سنندج خیابان نمکی روبروی منابع طبیعی شهرستان

وسایل آزمایشگاهی سنندج