تماس با ما

 

تلفن ۶-۰۸۷۳۳۲۸۳۰۸۵ و ۵-۰۸۷۳۳۲۴۸۵۵۴ و ۳-۰۸۷۳۳۲۴۲۱۶۲

پاسخگویی

شنبه تا چهارشنبه از ۹:۰۰ تا ۲۲:۰۰ – پنجشنبه ها از ۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ – به غیر از روزهای تعطیل

فکس ۳۳۲۴۲۱۶۲-۰۸۷

نشانی

کردستان، سنندج، خیابان نمکی، روبروی منابع طبیعی شهرستان، آزمایشگاهی شیمیایی بهارستان