لوازم پزشکی در سنندج

دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی

کالاهای پزشکی

پخش مواد شوینده و بهداشتی مصرفی مجاز در آزمایشگاه‌ها و اماکن پزشکی

تامین و پخش کلیه موارد مصرفی در آزمایشگاه‌ها و سایر اماکن پزشکی

کیت‌های آزمایشگاهی و تجهیزات و دستگاه‌های پزشکی و آزمایشگاهی

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی و جهاد دانشگاهی

ماکت‌های آموزش پزشکی و دندانپزشکی